Lista unităților care oferă servicii de îngrijiri paliative și de recuperare medicală