Declarația managerului privind implementarea Sistemului de Management al Calității