ANUNȚ CU PRIVIRE LA STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ȘI A ACTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR PENTRU LOCUINȚE DESTINATE ÎNCHIRIERII TINERILOR SPECIALIȘTI DIN SANATATE