Vizitatori

Program de vizita

Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15.00 – 20.00, iar în zilele de sâmbătă şi  duminică programul de vizită se realizează între orele 10,00 – 20,00.

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp, caz in care, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.

Vizitarea pacienţilor în secţiila de terapie intensivă este permisă zilnic doar  membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se  facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.

Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului respective/respectiv.

În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.

În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.

În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

Reguli pentru vizitatori

o Accesul vizitatorilor in spital este permis numai in timpul progamului de vizita;

o La intrarea in spital vizitatorii vor fi inscrisi obligatoriu in registrul de evidenta vizitatori in baza cartii de identitate si vor primi un ecuson care sa ateste calitatea de vizitator. La plecarea din spital vizitatorul va inapoia ofiterului de serviciu ecusonul primit reluandu-si cartea de identitate de la acesta;.

o Nu este permis accesul in sectie al vizitatorilor care prezinta boli infecto-contagioase;

o Este interzis accesul vizitatorilor la pacientii izolati cu diagnostic de boala transmisibila, dependenti de ingrijirile medicale ale spitalului;

o Fumatul in unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea si
combaterea efectelor produselor din tutun;

o In cadrul spitalului, este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât şi prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;

o Vizitatorii nu au voie sa afecteze curatenia, sa deranjeze ceilalti pacienti si nu au voie sa se aseze pe paturile pacientilor;

o In cadrul spitalului, vizitatorii au obligatia să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură,  exclusiv in locurile special amenajate in acest sens;

o In cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau
degradarea oricaror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzeaza astfel de prejudicii in mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul repararii sau inlocuirii acestor bunuri;

o Vizitatorii nu au voie sa aduca pacientilor alimente interzise de catre medicul curant, bauturi alcoolice, tigari;

o Vizitatorii nu au voie sa intervina in ingrijirile medicale ale pacientilor;

o Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informatiile despre pacienti vor fi solicitate direct medicului curant;

o In cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video si audio si de asemenea este strict interzisa inregistrarea audio si video, fara acordul prealabil scris al conducerii spitalului;

o Vizitatorii vor purta echipamentul de protectie corespunzator la intarea in salon;

o Vizitatorii se vor spala pe maini la intrarea si iesirea din salon;

o Vizitatorii vor folosi lifturile special destinate care pot fi accesate de la parterul cladirii;

o Apartinatorii care solicita sa stea in spital in calitate de insotitori alaturi de pacientii internati o pot face doar cu acordul medicului sef de sectie si al medicului curant. Nu punem la dispozitia apartinatorilor paturi in conditiile in care putem avea oricand urgente;

o In situatia unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacientii internati;

o In incinta spitalului sunt interzise fara acordul scris al conducerii spitalui: afisajul, vanzarile ambulante,  distributia materialelor publicitare;

o Vizitatorii au obligatia sa nu isi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla, S.J.M.BT. nefiind responsabil de disparitia acestora.

© 2015 Spitalul Judetean de Urgente "Mavromati" Botosani | Dezvoltat de Webemotion
go to top